نوشته‌ها

نبض براکیال،پیداکردن نبض براکیال(آرنج)،احیاء قلبی ریوی،احیاء شیرخواران

ارزیابی نبض براکیال(آرنج)

 

در شیر خواران برای بررسی نبض از نبض براکیال(آرنج) استفاده میشود .

برای این منظور ,انگشت اشاره ومیانی را در قسمت بالای ساعد , دقیقا بالای خط چین آرنج درقسمت داخلی, در فرو رفتگی ناودان مانند بین سردو عضله قرار می دهیم.

توجه کنید در طی عملیات احیا ,بیش از ۱۰ ثانیه برای یافتن نبض وقت نگذارید.

چنانچه نبض را حس نکردید, عملیات احیا را با ماساژ قلبی آغاز کنید .

نبض براکیال،پیداکردن نبض براکیال(آرنج)                                                                 نبض براکیال،پیداکردن نبض براکیال(آرنج)