با گسترش تکنولوژی و پیچیدگی های زندگی امروز ، به خصوص در کلان شهر ها ، و افزایش حوادث پیش بینی شده یا نشده ای که هرجا و هر زمان در کمین ما و عزیزان ماست ، لزوم ایجاد شبکه ی اطلاعاتی منسجم به منظور ارائه راهنمایی های پایه ، به خصوص در زمینه ی کمک های اولیه در حوادث را آشکار می سازد.

اینجانب به عنوان متخصص بیهوشی که سال های زیادی را در بخش مراقبت های ویژه بر بالین بیماران بدحال گذرانده ام ، بارها و بارها شاهد عوارض غیر قابل جبران ناشی از عدم آگاهی کافی اطرافیان در کمک رسانی به مصدوم بوده ام. چه بسیار مواردی که تنها با یک اقدام ساده جان عزیزی از مرگ نجات پیدا می کرد یا از عوارض شدید و مادام العمری که گریبانگیر وی و اطرافیانش بود ، رهایی می یافت.

ما در این سایت برآنیم تا به یاری حق تعالی، با ارائه دستورالعمل کمک های اولیه در حوادث عمومی و شایع و نیز افزایش سطح آگاهی جامعه نقشی هرچند ناچیز در نجات جان عزیزانمان ایفا کنیم.

لازم به ذکر است در جمع آوری مطالب ارایه شده ، از آخرین اطلاعات موجود در سایتهای معتبر زیر استفاده گردیده است:

www.webmd.com/

www.emedicinehealth.com/

www.medscape.com/‏

/www.mayoclinic.org

www.medicinenet.com/

AHA (AMARICANE HEART ASSOCIATION) GUID LINE

به امید ایرانی همیشه سالم و شاد

صدیقه صحت