احیاء قلبی ریوی مغزی(CPCR)

احیاء قلبی ریوی مغزی یا CPCR تکنیکی است که در بسیاری از موارد اورژانسی (سکته قلبی,غرق شدگی ,خفگی و…) موجب حفظ حیات مصدومی میشود که دچار ایست قلبی تنفسی شده است .در واقع با این کار جریان خون و اکسیژن رسانی با کمک ماساژ وتنفس دهان به دهان ,بطور مصنوعی حفظ میشود .

بسیاری از مردم بر این باورند که چون هیچ آموزشی در این مورد ندیده اند , بهتر است در موارد اورژانس اقدام به CPRنکنند . اما این باور چندان هم صحیح نیست , چرا که حتی دادن ماساژ قلبی بدون تنفس (HANDS ONLY CPR )میتواند کمک کننده باشد و به هر حال بهتر از انجام ندادن آن است.

انجمن قلب آمریکا توصیه میکند, در صورت مشاهده ایست قلبی تنفسی ,هرفردی که میتواند ,اعم از کادر درمانی یا افرادآموزش ندیده, CPRرا با ماساژ قلبی آغاز کند :

 

افراد آموزش ندیده:

اگر شما قبلا دوره CPR را نگذرانده اید , عملیات احیا-فقط با دست (HANDS- ONLY CPR)را انجام دهید . این بدان معنی است که ماساژ قلبی را به میزان ۱۰۰ ماساژ در دقیقه بنحوی که در زیر شرح داده خواهد شد,آغاز نمایید تا تیم احیا یا افراد آموزش دیده بر سند .جهت برقراری تنفس نیاز به اقدام نیست.

 افراد آموزش دیده و توانمند:

اگر بخوبی آموزش دیده وبه توانمندی خود اعتماد دارید ,CPRرا آغاز کنید .بدین منظور قبل از چک راه هوایی و اقدام به تنفس , ابتدا ماساژ قلبی بمیزان ۳۰ ماساژ در دقیقه را انجام دهید . بقیه مراحل در ادامه خواهد آمد.

آموزش دیده ولی کم تجربه:

اگر شما آموزش های لازم را گذرانده اید ولی مدت زیادی از آن سپری شده ویا تمرین لازم را نداشته اید ,و اعتماد کافی به توانایی خود در انجام CPR ندارید , همانند افراد آموزش ندیده احیاء را تنها با ماساژ قلبی (۱۰۰ ماساژ در دقیقه )تا رسیدن تیم احیا ادامه دهید .

توصیه های فوق در همه سنین به غیر از نوزادان صدق میکند .

بخاطر داشته باشید ,پس از ایست قلبی تنفسی بدلیل نرسیدن خون حاوی اکسیژن به مغز و سایر ارگانهای حیاتی , در عرض۴-۶ دقیقه مرگ مغزی ودر حدود ۸ دقیقه ممکن است مرگ اتفاق بیفتد و چنانچه مصدوم فوت نکند , آسیب های شدید مغزی منجر به زندگی نباتی میشود .

احیا قلبی

 

مراحل CPR:

در صورت دسترسی به تلفن بسرعت با ۱۱۵ تماس بگیرید و سپس عملیات احیاء را آغاز کنید.

قبل از اینکه شروع کنید موارد زیر را چک کنید :

۱-فرد هوشیار است یا خیر ؟

۲-اگر هوشیار نیست همزمان با تکان دادن شانه وی با صدای بلند ازاو بپرسید :

حالت چطوره؟ خوبی ؟

۳-اگر دو نفر هستید ,یک نفر با اورژانس تماس گرفته ودیگری بسرعت احیا را آغاز کند .

۴-اگر یک نفر هستید ودسترسی سریع به تلفن دارید , ابتدا با اورژانس تماس گرفته وسپس احیا را شروع نمایید . چنانچه دسترسی سریع به تلفن ندارید بدون فوت وقت CPR را آغاز کنید .

۵-در صورتی که تنها هستید ,حتما با صدای بلند درخواست کمک کنید .

heart1

۶-در صورتی که احیاگرآموزشهای لازم را دیده است, در بالغین ازنبض کاروتید و در کودکان از نبض براکیال(آرنج) برای چک کردن نبض واثبات ایست قلبی استفاده میشود . در غیر اینصورت چنانچه فرد آموزش دیده نیست وزمان زیادی برای چک کردن نبض لازم دارد , نیازی به اینکار نبوده وتنها در صورتی که تنفس مصدوم قطع شده و یا نا مناسب(چانه انداختن) است و با صدا وتحریک ما پاسخ نداده و حرکت نمیکند عملیات احیا را آغاز میکنیم.

 

 

heart2

 

نبض براکیال (آرنج)

نبض براکیال (آرنج)

نبض کاروتید (گردن)

نبض کاروتید (گردن)

 

 

 

 

 

 

 

 

برای چک کردن نبض بیشتر از ۱۰ ثانیه وقت نگذارید.

C A B رابخاطر داشته باشید :

این ترتیب که بیانگر ترتیب درست احیا ست را بخاطر بسپارید :

 (COMPRESSION) : اشاره به ماسا ژ قلبی

( AIR WAY) :اشاره به بررسی راه هوایی

( BREATHING) : اشاره به دادن تنفس

 

ماساژ قلبی(COMPRESSION),جهت حفظ جریان خون :

۱-مصدوم را روی سطح سفت ,به پشت بخوابانید .

۲-در کنار مصدوم در نزدیک سر و گردن وی زانو بزنید .

۳-پاشنه یک دست خود را در وسط قفسه سینه , حد فاصل بین دونوک سینه قرار دهید ودست دیگر را روی دست اول قرار دهید .آرنج هایتان کاملا صاف باشد و طوری قرار گیرید که شانه هایتان مستقیم در بالای دستانتان باشد .

heart5

 

ابتدا فرو رفتگی جناغ سینه را مشخص کنید .(محلی که حاشیه دنده ها به جناغ میرسد)

heart6

                                                    دست خود را در محل صحیح قرار دهید(در بالغین حدود ۲ سانتیمتر

                                                 بالاتر از انتهای جناغ و دقیقا در وسط قفسه سینه روی استخوان جناغ )

 

 heart7

 

                                                       پاشنه دست اول در محل صحیح وپاشنه دست دوم روی دست اول قرار گرفته وانگشتان

                                                            دست دوم از بین انگشتان دست اول عبور کرده و به حالت جمع کرده قرار میگیرد.

                                                                            توجه کنید : فقط پاشنه دست اول روی جناغ سینه است

                                                                          و انگشتان جمع شده فشاری به قفسه سینه وارد نمیکنند .

 

 heart8

۴-با استفاده از وزن قسمت فوقانی بدن , قفسه سینه را بطور مستقیم بداخل فشار دهید ,بطوریکه در حدود ۵ سانتی متر (۲ اینچ) به داخل جابجا شود . این کار را با سرعت ۱۰۰ ماساژ در دقیقه انجام دهید .

heart9

 

                                                                      شانه عمود بر قفسه سینه و آرنجها قفل است و به هیج وجه زاویه نمیگیرد

 heart10

فشار منا سب درحدی است که قفسه سینه  ۳/۵تا ۵ سانتیمتر پایین رود و نیز مدت زمان فشار به مدت زمان رها کردن فشار۵۰%-۵۰% است تا قلب فرصت برای پر وخالی شدن مناسب پیدا کند

۵-اگر آموزش های لازم برای CPR را دیده وبه توانمندی خود اعتماد دارید,واردمرحله بعد یعنی چک راه هوایی شوید . در غیر اینصورت , اگر آموزش ندیده ویا به هردلیل به توانمندی خود در CPR اعتماد ندارید, ماساژ قلبی را با همین تعداد وکیفیت انجام دهید تا یا حرکتی از مصدوم مشاهده کنید ویا تیم احیا برسند .

 

راه هوایی (AIR WAY) را باز و پاک کنید :

 

۱-چنانچه آموزش لازم جهت CPR را دیده اید ,پس از ۳۰ماساژ قلبی, دهان را باز کنید . برای باز کردن دهان ازمانور مخصوص خم کردن سر به عقب و کشیدن چانه به جلو(HTEAD TILT-CHIN LIFT )استفاده کنید ,یعنی کف دست خود را روی پیشانی مصدوم گذاشته و به آرامی سر را به سمت عقب خم کرده و سپس با کمک دست دیگر چانه را به سمت جلومیکشیم تا دهان باز شود

heart11

توجه کنید چنانچه به هر دلیل به آسیب سرو گردن مصدوم شک دارید تنها وتنها مانورکشیدن فک به جلو را انجام دهید واز حرکت دادن گردن و خم کردن یا انحراف   سر بپرهیزید, چراکه موجب آسیبهای جدی به ستون فقرات ونخاع خواهد شد.

heart12

در مانور کشیدن فک به جلو,هر دست در یک سمت صورت قرار میگیرد. سپس لبه پایینی فک با نوک انگشتان محکم گرفته میشود و انگشت هردو شست روی چانه دقیقا زیر لب پایین گذاشته ومحکم قرار میگیرد. حالا همزمان باکمک انگشت شست دهان باز و همزمان با کمک چهار انگشت دیگر با حرکت به سمت بالا وجلو دهان باز میشود . اگر هنوز لب مصدوم بسته بود با کمک انگشت شست لب راباز کنید . توجه کنید در این مانور نیزگردن کمی حرکت میکند که باید آن را کنترل نمایید وحتی المقدور از حرکت گردن جلوگیری کنید.

 

۲-تنفس بیمار را چک کنید(اینکار نباید بیش از ۵-۱۰ ثانیه طول بکشد ).برای اینکار با چشم حرکت قفسه سینه, با گوش صدای تنفس و از احساس بازدم بیمار بر روی گونه خود استفاده کنید .

heart13

۳-در صورتی که در دهان بیمار دندان مصنوعی یا هر نوع جسم خارجی وجود دارد , آن را خارج کنید .

 heart24

heart15

 

۴-اگر مصدوم تنفس طبیعی نداشت و شما برا ی عملیات احیا دوره دیده اید و آمادگی انجام آن را داشتید, تنفس دهان به دهان را آغاز کنید.

۵-اگر دوره احیا ندیده اید یا آمادگی واعتماد کافی به توانایی خود در احیا ندارید و حدث میزنید مشکل مصدوم ناشی ازحوادث قلبی است, بدون اقدام به تنفس, ماساژ قلبی را ادامه دهید .

توجه کنید,حرکات غیر موثر تنفسی مانندچانه انداختن , تنفس محسوب نمیشود , وباید تنفس دهان به دهان آغاز شود .

 

به مصدوم تنفس بدهید :

۱-تنفس کمکی میتواند دهان به دهان یا دهان به بینی(اگر دهان آسیب دیده , یا به هر دلیلی امکان باز کردن آن وجود نداشته باشد ) باشد.

 

۲-در حالی که دهان مصدوم با کمک مانور فوق (خم کردن سر به عقب و کشیدن فک به جلو )باز است , سوراخ هر دو بینی را بهم میفشاریم تا بسته شود و سپس پس از یک دم عمیق بازدم خود را از طریق دهان وارد ریه مصدوم میکنیم( ۱ ثانیه) .سپس دهان مصدوم را با دستان خود بپوشانید . به قفسه سینه نگاه کنید در یک تنفس موثر قفسه سینه به سمت بالا حرکت میکند .اگر قفسه سینه بالا آمد تنفس دوم را بدهید و اگر قفسه سینه بالا نیامد مانور باز کردن دهان را مجددا انجام دهید وسپس تنفس دوم را بدهید . پس از هر ۲ تنفس مجددا ۳۰ ماساژ قلبی میدهیم و این یک سیکل احیا در نظر گرفته میشود .

heart16 

 

اگر پس از پنج سیکل (تقریبا ۲ دقیقه)بیمار حرکتی نکرد , چنانچه دستگاه AED (دفیبریلاتور اتوما تیک خارجی )در دسترس دارید و دوره مخصوص دیده اید ,از آن استفاده کنید .یک شوک داده و سپس بلافاصله احیا را با ماساژو سپس تنفس به شکل گفته شده ,آغاز کنید .احیا را برای دو دقیقه دیگر ادامه دهید و در صورت عدم حرکت در بیمار , دومین شوک را بدهید .

در صورت عدم دسترسی به دستگاه AED ویا عدم آموزش بکارگیری آن , احیا را تا برگشت یا حرکت بیمار یا رسیدن تیم احیا ادامه دهید .

 

احیا در کودکان۸-۱ سال:

عملیات احیا شبیه بالغین بوده وتنها در موارد زیر تفاوت مشاهده میشود:

۱-چنانچه تنها هستید ابتدا ۵ سیکل احیا (حدود ۲دقیقه)را انجام داده وسپس جهت تماس با اورژانس اقدام کنید .

۲- از یک دست برای ماساژ قلب استفاده کنید.

heart17

۳-تنفس را با شدت کمتر بدهید (بجای فوت محکم ,بازدم را با شدت کمتر خارج کنید).

۴-سیکل احیا همانند بالغین(۳۰ ماساژ-۲تنفس)است .پس از دو تنفس بلافاصله سیکل ماساژ-تنفس را آغاز کنید .

۵- پس از ۵ سیکل (حدود ۲ دقیقه)چنانچه پاسخی نگرفتید. در صورت دسترس بودن از AEDاستفاده کنید.(از پد اطفال استفاده کنید)پس از یک شوک مجدد سیکل بعدی را با ماساژ اغاز کنیدو بمدت ۲ دقیقه دیگر (۵ سیکل)احیا را ادامه دهید . در صورت عدم پاسخ شوک دوم را بدهید .در صورت دسترس نبودن یا عدم آموزش استفاده ازAEDاحیا را با سیکل گفته شده ادامه داده تا زمانی که کودک حرکتی کند ویا تیم احیا برسد .

توجه کنید , در شیرخواران(کمتر از یکسال )از AEDاستفاده نمیشود .

 

احیا در شیرخواران (کمتر از یکسال ):

در اغلب موارد ایست قلبی در این سنین بدلیل عدم اکسیژن رسانی کافی ایجاد میشود که میتواند ناشی از عوامل مختلفی که باعث خفگی میشود ,باشد .

چنانچه عامل ایست قلبی ,انسداد راه هوایی به هر دلیل باشد (بلعیدن جسم خارجی ,غرق شدگی ,…) باشد , کمک های اولیه در خفگی را انجام دهید. در غیر اینصورت اگر نمیدانید شیرخوار به چه دلیل نفس نمیکشد ,احیا را آغاز کنید .

قبل از شروع احیا به آرامی شیرخواررا تکان دهید (از تکان محکم یا لرزاندن شیرخوار اجتناب کنید ) اگر حرکتی نداشت ,احیا را آغاز کنید.

-اگر تنها هستید ابتدا بمدت ۲دقیقه (۵سیکل ) احیا را انجام وسپس با اورژاتس تماس بگیرید .

-اگردو نفر هستید , یک نفر به اورژانس اطلاع ودیگری احیا را آغاز کند .

 

ما ساژ قلبی(COMPRESSION) :

۱-شیرخوار را روی یک سطح صاف وسفت قرار دهید .(میز,کف زمین ,کف اتاق)

۲-یک خط فرضی بین دو نوک سینه ترسیم کرده ودو انگشت از یک دست را , زیر این خط فرضی درست در وسط قفسه سینه قرار دهید .

۳-قفسه سینه را به آرامی فشار دهید بطوریکه قفسه سینه در حدود ۴سانتیمترپایین برود .

۴-با سرعت ۱۰۰ماساژ در دقیقه ماساژ دهید. بهتر است در حین ماساژ بلند بشمارید.

 heart18

راه هوایی را باز وپاک کنید:

۱-پس از ۳۰ ماساژراه هوایی را همانند مطالب ذکر شده در بالغین باز کنید(مانور خم کردن سر به عقب-کشیدن چانه به جلو).

 

۲-اگر جسم خارجی در دهان بود, خارج کنید .(مانور پاک کردن دهان یا جاروی دهان )


۳-تنفس شیرخوار را چک نمایید:

اگر تنفس ونبض داشت , شیر خوار را در موقعیت بهبودی قرار دهید و مدام تنفس و نبض وی را چک کنید .

 heart19

                                                                                        مانور بهبودی در کودکان

   heart20

                                                                                     مانور بهبودی در شیر خواران

 

اگر تنفس نداشت یا تنفس های نا مناسب داشت , عملیات احیا را آغاز کنید.

 

تنفس بدهید:

۱-دهان وبینی شیر خوار را با دهان خود بپوشانیدو محکم کنید ,بطوریکه هوا نشت نکند .اگر نتوانستید , میتوانید بینی یا دهان (هر کدام ترجیح میدهید ) را انتخاب کنید . مراقب باشید اگر دهان را انتخاب نمودید هنگام دادن نفس ,پره های بینی را محکم به هم بفشارید و اگر بینی را انتخاب کردید,دهان را با دست خود ببندید تا نشت هوا نداشته باشید .

heart21              heart22

         دهان به دهان و بینی                                                                        دهان به دهان

 

۲- آماده دادن ۲ تنفس شوید .در شیرخواران بجای بازدم عمیق از فوت آرام استفاده کنید. چنانچه پس از دادن تنفس قفسه سینه بالا آمد تنفس دوم را به همان شکل میدهیم . (هر تنفس ۱ ثانیه) اگر پس از تنفس اول قفسه سینه بالا نیامد,ابتدا مانورخم کردن سر به عقب-کشیدن چانه به جلو را مجدد انجام میدهیم (موقعیت سر و گردن را اصلاح می کنیم) و تنفس دوم را میدهیم.

۳-اگر باز هم قفسه سینه بالا نیامد , دهان را باز واز نظر وجود جسم خارجی بررسی میکنیم ,اگر جسم خارجی دیده شد خارج میکنیم .واگر بنظر انسداد راه هوایی با جسم

خارجی مطرح است ,اقدامات گفته شده در خفگی را انجام دهید .

۴-پس از هر۲ تنفس۳۰ ماساژ بدهید .

۵-پس ۲ دقیقه (۵ سیکل احیا)چنانچه پاسخی در یافت نکردید ویا حرکتی ندیدید,با اورژانس تماس بگیرید.اگر دو نفر هستیدیک نفربا اورژانس تماس گرفته ودیگری احیا را انجام دهد .

۶-احیا را تا علایم حیات در شیرخوار یا رسیدن تیم احیا ادامه دهید .

 

بطور خلاصه بر اساس آخرین نسخه احیا انجمن قلب آمریکا :

 

 heart23

۱-مصدوم را تکان داده وصدا بزنید.

۲-درخواست کمک کرده و فردی را برای تماس با اورژانس بفرستید و در صورت در دسترس بودن دستگاه AED را بیاورید.

۳-در صورت نبودن تنفس ویا تنفس نامناست (چانه انداختن)ماساژ(۳۰)دهید.

۴-پس از ۳۰ ماساژ قلبی راه هوایی را باز کنید و ۲ تنفس بدهید .

۵-سیکل ماساژ-تنفس مصنوعی را تکرار کنید .(۵ سیکل)

۶-در صورت موجود بودن و آشنایی و آموزش از AEDاستفاده کنید .

۷-در صورت عدم حرکت مصدوم یا بروز علایم حیات سیکل ماساژ-تنفس را(۳۰-۲) تا رسیدن تیم احیا ادامه دهید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *