تصادفات رانندگی

 

 

در حال عبور ازخیابان هستید ویا باآرامش درحال رانندگی در جاده میباشید که ناگهان با صحنه تصادفی مواجه میشوید.چه میکنید ؟ بی تفاوت رد میشوید ؟به کمک مصدوم میروید ؟او را از ماشین بیرون میکشید ؟ چگونه ؟دستش را میکشید ؟یا با کمک سرش که بیرون از پنجره ماشین چپ کرده ,افتاده است اورا خارج میکنید؟…

بخاطر داشته باشید با آرامش ,اقدام حساب شده واطلاعات کافی از کمک های اولیه میتوانید جان یک انسان را نجات داده یا حداقل تا رسیدن اورژانس او را زنده نگه دارید .

 

 تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

 

اقدامات لازم:

۱-بخوبی وبا دقت موقعیت را ارزیابی کنید:

در ابتدا مطمئن شوید خود شما در خطرنیستید .

در بسیاری از تصادفات صحنه تصادف خود بالقوه خطر ناک است .وجود مقدار زیادی شیشه خورد شده ,نشت بنزین از اتومبیل وخطر انفجار وهمچنین برخورد ماشینها از سمت مقابل ویا از همان مسیر به مصدومین تصادف ویا فرد کمک کننده همه وهمه از مواردی هستند که باید بخوبی ارزیابی شوند . پس :

۱-اگر در حال رانندگی هستید , ماشین خود را در جایی پارک کنید که ضمن امن بودن ,خیابا ن را مسدود نکند,آن را خاموش کرده وسپس برای کمک از ماشین خارج شوید. فراموش نکنید علامت هشدار (مثلث هشدار ) را در فاصله مناسب برای هشدار به راننده هایی که با سرعت به شما نزدیک میشوند ,قرار دهید .

۲-اگر اولین نفری هستید که در صحنه حاضر شدید , ابتدا با اورژانس و پلیس تماس گرفته وسپس اقدامات کمکی را شروع کنید وچنانچه قبل از شما افرادی در محل بودند ,از تماس با اورژانس توسط آنان مطمئن شوید .

۳-اگر سیگار در دست دارید , حتما قبل از پیاده شدن آن را خاموش کنید. در صورت نشت بنزین خطر انفجار وجود دارد .

۴-با تکان دادن دست یا تکه پارچه ای شبیه پرچم از پیاده رویا حاشیه خیابان رانندگان دیگر را متوجه تصادف کرده وکمک بخواهید .

 

۲-صدمات مصدوم را ارزیابی کنید :

۱-مصدوم را حرکت ندهید.برای ارزیابی وکمک ,کنار مصدوم زانو بزنید .توجه کنید که گاهی نزدیک شدن در حالت ایستاده به فرد آسیب دیده ای که در حالت گیجی است , ممکن است وی را وحشت زده کند .

۲-با مصدوم صحبت کنید . در حالی که کنار وی زانو زدید به او سلام کرده ,اسم او را سوال کنید و ضمن معرفی خود به او توضیح دهید که بر ای کمک به او آمدید دارد .

۳-اگر مصدوم جوابی نداد ,به آرامی او راتکان داده یا ضربه ملایمی به او بزنید.

۴-اگر باز هم پاسخ نداد , وضعیت تنفس و همچنین نبض مصدوم را چک کنید :

 

  برای بررسی نبض, در بالغین از نبض کاروتید ودر شیر خواران از نبض براکیال

استفاده میشود .

نبض کاروتید :

انگشت اشاره و میانی را روی برجستگی استخوانی حنجره در وسط گلو قرار دهید. سپس انگشتان فوق را به سمت خارج بلغزانید تا درقسمت ناودان مانند بین حنجره و عضلات   گردن نبض کاروتید را حس کنید . لمس نبض کاروتید برای حداقل۵ ثانیه (ونه بیشتر از ۱۰ ثانیه) انجام شده وچنانچه نبض حس نشد , ماساژ قلبی آغازمیشود.

(احیا قلبی ریوی با ۳۰ ماساژ آغاز میشود )

 

تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

 

نبض براکیال :

در شیر خواران برای بررسی نبض از نبض براکیال استفاده میشود .

برای این منظور ,انگشت اشاره ومیانی را در قسمت بالای ساعد , دقیقا بالای خط چین آرنج درقسمت داخلی در فرو رفتگی ناودان مانند بین سردو عضله حس میشود.

توجه کنید ,بیش از ۱۰ ثانیه برای یافتن نبض وقت نگذارید . چنانچه نبض حس نشد همانند بالغین عملیات احیا را با ۳۰ ماساژ قلبی آغاز کنید .

 

 

تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن                                         تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

 

 

برای بررسی وضعیت تنفس , در حالی که کنار وی زانو زدید , کف دست خود را  روی پیشانی وی قرار داده به آرامی کمی پیشانی را عقب بکشید .سپس کمی چانه را بالا کشیده و با دو انگشت شست واشاره به حالت ضربدری دهان مصدوم را باز  کرده , گونه خود را به دهان مصدوم نزدیک کنید تا صدا وهوای خارج شده از دهان  وی را روی گونه خود حس کنید .همچنین همزمان با نگاه به قفسه سینه و حرکت   آن به وجود یا عدم وجود تنفس پی برد . (تنفس را بمدت ۱۰ ثانیه چک کنید )

تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

 

( فرد احیاگر , همزمان تنفس و نبض مصدوم را چک میکند )

 

در این حالت دها ن را از نظروجود جسم خارجی در دهان چک کنید (مراجعه به قسمت پاک کردن دهان ).

 تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

   توجه داشته باشید چنانچه مصدوم در وضعیتی است که باز کردن راه هوایی دشوار  است (مثلا نشسته ), ابتدا با احتیاط ومواظبت کامل از سر وگردن وی را بخوابانید  وسپس بقیه مراحل را انجام دهید .

 

-مصدوم نفس میکشد :

اگر مصدوم تنفس عادی داشت , وی را در موقعیت بهبودی (ریکاوری پوزیشن )قرار میدهیم و به سراغ مرحله بعد یعنی بررسی خونریزی در مصدوم میرویم .

 

 تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

موقعیت بهبودی (ریکاوری پوزیشن )

 

    -مصدوم نفس نمیکشد :

اگر مصدوم نفس نمیکشد یا به شکل غیر عادی تنفس میکند :

احیا قلبی ریوی را آغازکنید .البته چنانچه دوره کمکهای اولیه را نگذرانده اید ,اقدام به احیا نکنید . اگر در بین حاضران فردی که دوره کمکهای اولیه را دیده است ,وجود داشت , در طول احیا به او کمک کنید .

توجه:

اگر دادن تنفس مصنوعی را آموزش ندیده اید, یا به هر دلیل در آن شرایط نمی توانید به مصدوم تنفس دهان به دهان یا دهان به بینی بدهید ,حتما ماساژ قلبی را آغاز وتا رسیدن آمبولانس به نحو صحیح ادامه دهید . (به بخش احیا قلبی- ریوی مرا جعه کنید )

 

۳-خونریزی مصدوم را چک کنید :

تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

در صورت وجود خونریزی به هرشکل ممکن با سرعت آنرا متوقف کنید :

یک تکه پارچه نسبتا بزرگ تمیز را روی زخم گذاشته و آ نرا فشار دهید .در صورتی که مصدوم هوشیار وقادر به همکاری است , میتوانیداز او بخواهید که که در این کار به شما کمک کند .این امر تا حدودی به آرام شدن بیشتر مصدوم کمک میکند . چنانچه پارچه در دسترس نباشد میتوان با کف دست این کار را انجام داد .

توجه :

اگر مصدوم داخل ماشین است, وی را حرکت ندهید مگر مجبور باشید .(مثلا بدلیل خطر انفجار مجبورید مصدوم را از محل دور کنید ) به هرحال چنانچه قادر به کنترل خونریزی وی در ماشین هستید ,این کار را بدون جابجایی وی انجام دهید وچنانچه مجبور به حرکت دادن مصدوم هستید , بخاطر داشته باشد که حتی المقدور سر و گردن وی را حرکت نداده ونکشید چرا که خطر آسیب نخاعی و فلج وجود دارد .

شوک :

چنانچه مصدوم رنگ پریده است ,به احتمال زیاد به زودی دچار شوک خواهد شد :

۱-لباسهای تنگ وی را شل کنید .

۲- روی مصدوم را با پتو یا هر چه در دسترس است بپوشانید واو را گرم نگه دارید .

۳-زیر زانو و پای وی را با کمک هر شی که در دسترس است بالا ببرید .(موقعیت ضد شوک )

 

تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

نبایدها :

-به مصدوم چیزی برای خوردن یا نوشیدن ندهید .

-مصدوم را حرکت ندهید مگر مجبور باشید .

-اگر به آسیب گردن و نخاع مشکوکید به هیچ وجه گردن را حرکت ندهید . برای باز کردن راه هوایی در این شرایط دو دست خود را دو طرف صورت مصدوم قرار دهید وبا استفاده از نوک انگشتان خود که زیر زاویه فک قرار دادیدفک مصدوم را به آرامی بالا بکشید.(تکنیک بالا کشیدن فک )

تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

 

 

-چنانچه از کمک های اولیه هیچ اطلاعی ندارید و نمیتوانید کمکی کنید, تا سیدن اورژانس دست به اقدام خاصی نزنید چرا که ممکن است کمک حساب نشده وغیر علمی شما آسیب بیشتری ایجاد کند :

۱-با اورژانس تماس بگیرید .

۲-با علامت گذاری به سایرماشینها هشدار دهید .

۳- اگر فرد ماهری در محل حضور دادر به تا کمک کنید .

۴-چنانچه تنها هستید ومصدوم بیدار است او را آرام کنید .

باید ها :

۱-در صورت داشتن تنفس آگونال که در دقایق اول پس از ایست قلبی شایع است (نوعی از تنفس که بلافاصله پس از ایست قلبی رخ میدهد ومشخصه آن تنفس های ناموثرهمرام با حالت چانه انداختن بیماراست) آن را باتنفس عادی اشتباه نکنید و احیا قلبی را آغاز کنید .

۲- چنانچه در صحنه تصادف چند ین مصدوم وجود داشت , کمک را از مصدومی شروع کنید که از همه ساکت تر است.مصدومی که فریاد میزند , حداقل از وجود تنفس کافی در وی مطمئن هستیم .

۳- چنانچه در صحنه تصادف چند ین مصدوم وجود داشت وشما تنها بوده وکمک نیاز داشتید, میتوانید از خود مصدوم برای فشار بر زخم خود وکنترل خونریزی کمک بگیرید .

۴-اگر خود شما هم جزء مصدومین بودید , ابتدا وضع خود را ارزیابی کنید .به آرامی اندامهای خود را حرکت دهید وچنانچه مشکلی نداشتید به آرامی بنشینید.در صورت سرگیجه یا تاری دید مجددا دراز بکشید . فراموش نکنید برای کمک به دیگران باید خود شما وضعیت با ثباتی داشته باشید .

۵- برای فشار بر زخم از کف دت استفاده کنید نه نوک انگشتان .

۶-مصدوم را گرم نگه دارید .

 

نکات مهم هنگام حمل مصدوم :

۱-مصدوم باید با تخت مخصوص یایک تخته سفت حمل شود .به حداقل رساندن حرکت از بدتر شدن آسیبها جلوگیری میکند .

 

 تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

۲-سر وگردن را حرکت ندهید. بهتر است اطراف سر وگردن را با لباس یا پارچه بیحرکت کنید .

تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

 

 

در صورتی که مصدوم یک طرفه خوابیده است یک تکه پارچه رول شده را طوری که گردن تکان نخورد زیر گردن قرار دهید .

 تصادف،حوادث رانندگی،نبض براکیال،نبض کاروتید،موقعیت بهبودی ریکاوری،خونریزی،موقعیت ضد شوک،بالا کشیدن فک، محل مصدوم ،سر و گردن

۳-مطمئن شوید مصدوم ,صاف روی سطح زمین قرار دارد .

۴-اگر خونریزی داردضمن اینکه عضو را بالاتر از سطح بدن قرار میدهید , تارسیدن به بیمارستان فشار بر روی زخم را ادامه دهید .

 

 accident14

۵- بطور متناوب سطح هوشیاری , تنفس ونبض مصدوم را چک کنید و در صورت از بین رفتن نبض یا تنفس , عملیات احیا را آغاز کنید .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *