بيمارستانهای خصوصی

اقبال

ایرانشهر

آپادانا

بابک

بوعلی

امام زمان(عج)

پارسا

پاستور نو

پيامبران

تهرانپارس

جوادالائمه

جواهری

چشم پزشکی بينا

حضرت اميرالمومنين(ع)

حضرت فاطمه(دماوند)

خيریه بازرگانان

خيریه غياثی

دادگستری

شهيد شوريده

فرهنگيان(شهيدباهنر)

محب

محک

مردم

مصطفی خمينی

نيمه شعبان

هلال احمر ايران